ואהבת לרעך כמוך

מובא בספרים הקדושים שאחד הדברים שיוסיפו קדושה וטהרה למעשה המצווה, אם אדם לפני שהוא עושה מצווה אומר "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך"
הריני מכוון ורוצה לאהוב כל אחד מעם ישראל כנפשי ומאודי, עצם זה שאתה מקשר את עצמך אל כנסת ישראל, אל כלל נשמות ישראל המצווה שלך היא עולה בעשרות מונים, אחד הדברים החשובים אצל סופר סת"ם לפני שהוא כותב, לפני שמקבל עליו מצוות עשה של תשובה הוא גם מקבל עליו מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" ,אם אתה מקבל את זה עליך, היא לא מאה דולר היא שווה עשרת אלפים דולר, למה, כי אתה הכנסת פה את האהבה שלך לכלל ישראל, אתם יודעים השבוע צמנו את צום עשרה בטבת, מה הסיבה? כי הייתה שנאת חינם, השבת נקרא על אחי יוסף עשרים שנה למדו את הלקח, "אבל אשמים אנחנו בהתחננו אלינו ולא שמענו" זה שנאת חינם, זה היה מיותר כל מה שעשינו לו, עשרים שנה הספיקו כדי ללמוד שטעו, עשרים שנה של סבל, של בכי של אבא…זה המון! אך בכל אופן הספיקו ללמוד לבסוף שטעו, ואילו אנחנו יצאנו לגלות בגלל שנאת חינם שהייתה פה בארץ ישראל, פה בארץ הקודש, ללמוד את הלקח, כמה זמן היינו צריכים להיות בגלות? עשרים שנה ללמוד את הלקח, ולחזור בחזרה, ולצערינו יצאנו לא לעשרים שנה, לפי מאה! לאלפיים שנות גלות! בידיים של מי נמסרנו? כדי שיעשו לנו פיזיותרפיה כדי שנשתנה ונשתפר בידיים של השונאים הגדולים ביותר שלנו, שנראה מה זה באמת שנאת חינם! מה המחיר של שנאה, איך הם עשו לנו את הפיזיותרפיה, עם כפפות של משי? לא! עם מסמרים עם זכוכיות עם זה גירדו לנו את הגוף!! איזה ייסורים כמה כצאן נשחטנו, הכל בשביל מה? שנלמד להפסיק עם השנאת חינם, "כולנו בני איש אחד אנחנו" עכשיו כל אחד מאיתנו, סופר סת"ם שיושב לכתוב ודקה לפני כן הוא אומר "הריני מקבל עלי מצוות עשה של תשובה כמו שנאמר ושבת עד ה' אלוקיך" והוא בעל תשובה גמור! צדיק גמור! עכשיו יקבל על עצמו גם "ואהבת לרעך כמוך, הריני אוהב כל אחד ואחד" כמו שהקב"ה אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל, באותו רגע הוא מצליח להודיע בשער בת רבים אנחנו למדנו את הלקח אחרי אלפיים שנות גלות "כולנו בני איש אחד נחנו" אנחנו אחים אנחנו, בזה אתה מוסיף את הקדושה בעולם וגם מי שישתמש בתפילין, במזוזה, בספר תורה שכתבת כבר הוא יחוש ויקבל את הקדושה המופלאה השורה במעשי ידך.
יזכנו השם.

אולי יעניין אותך גם

הירשם לקבלת קופוני הנחה ומבצעים


המייל שלך:*