קיקיון ואיננו

כל האנשים שלא נהגו כבוד בתורה הם בעינינו כמו קיקיון, כמו קיקיון של יונה, הוא שוכב מתחת לקיקיון, באה השמש ייבשה את הקיקיון ואיננו אחי ורעי בכל הדורות היו אנשים שלעגו ולחמו בתורה הקדושה, והתורה נותרה וקיימת, עברנו קשיים אפילו קשיים גדולים מאוד, התורה נשארה, הם כלו ואבדו מן העולם, הם בחינת קיקיון, כל מי […]

ספר תוצאות חיים

רבנו אליהו וידש בעל 'הראשית חכמה' כותב בספרו (תוצאות חיים), "כמו שצריך להפריד כל מחשבה בעת התפילה" כל אחד יודע שבאמצע התפילה אם תגיע מחשבה לא ראויה יש להפרידה משאר המחשבות, כל שכן בעת קריאת התורה כי תורה גדולה מהתפילה, הרי התפילה מוגדרת כחיי שעה, התורה זה חיי עולם נטע בתוכנו, "והאדם שמפריד כל מחשבה […]

סופרי סתם בימי חול המועד

אחיי ורעיי אהוביי סופרי הסתם, בידוע אחת ההלכות המוכרות ביותר זה איסור כתיבה בחול המועד, אם כן מה אנחנו הסופרי סתם עושים בחול המועד? לכתוב אסור, לתייג אסור, לתקן אסור, אז מה אנחנו עושים בשבעה ימים הללו? חג החירות. פעם אמר מישהו שאם פרעה היה יודע על מלאכת הסת"ם, במקום לעבוד בחומר, בלבנים, לבנות את […]

ניקיון הגוף בשעת הכתיבה

יושב לו סופר סת"ם וכותב וישנה, הלכה בשולחן ערוך מפורש, אי אפשר להזכיר שם שמים כשהגוף לא נקי, וכיצד לשמור על גוף נקי איך אדם מנקה את עצמו אחר שהתפנה, יש בזה כללים הלכתיים, החזון אי"ש יש לו נידון הלכתי לגבי אדם שעובר לפני מתפלל אבל הוא יודע שהמתפלל הזה הוא עם הארץ והוא ככל […]

נותן לאיש חסיד כמפעלו

בפיוט "יגדל אלוקים חי וישתבח" יש שם שורה, שבה נאמר "נותן לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו" זאת אומרת לחסיד נותן כמפעלו, ולרשע כרשעתו, אז רציתי לשאול לכמה חסידים שאנו מכירים יש מפעל? וכי אנחנו בעלי מפעלים? ואם אמרת "לרשע כרשעתו" אז מתאים יותר לומר נותן לאיש חסיד "כחסידותו" שיתנהג איתו הקב"ה בחסידות, אם […]

נבדקתי אצל רופא עיניים

פעם אחת נבדקתי אצל רופא עיניים, והייתי צריך להתקרב עם הסנטר לתוך איזה מכשיר גדול שממוקם על גבי העיניים ולשם הרופא מתקרב, הוא נצמד אל פני כדי להביט במכשיר ו"ריח אפך כתפוחים" הוא אכל תפוח לפני כן אני מריח את התפוח, נושם לי לתוך הפנים, אבל אני צריך עכשיו לסבול את זה בשקט הוא מסתכל […]

משקולת על העין

יש לנו בעין תכונה שהעין ממצמצת עשר פעם בדקה, מה תורם לנו המצמוץ הזה? במצב הזה, בלוטת הדמע מוציאה טיפה מים והיא גורמת שרשתית העין לא תתייבש ולא תתבקע, לא יווצרו בה סדקים, לא תכאב, כמו 'וישרים' להרטיב את העין, העין כל הזמן רטובה, אדם שאין לו בלוטות הדמע, סובל מאוד. שמעתי על אחד שעבר […]

מקיז דם למען התורה

אחי ורעי אהובי, הגמרא מספרת שרבא היה זוכה לשאלת שלום בערב יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים לובש את הקיטל, חוזר מהמקווה, פתאום הוא שומע מהשמים, רבא, שלום עליך, שאלת שלום מהשמים, אביי החברותא שלו היה זוכה לשאלת שלום פעם בשבוע, אבל היה אחד בעיר שהיה זוכה כל יום לשאלת שלום והיה פלא גדול בעיני אביי […]

מסחר בדברי קודש

הדיבור שיוצא מפינו, הוא אשר מעיד על החלק הפנימי שבתוכנו, מי שמתעסק עם אנשי מסחר, העוסקים במסחר של תשמישי קדושה, יודע שיש ויש, לפעמים אתה מדבר עם סוחר שרוצה לקנות ממך, ובשעה שהוא מדבר איתך מהדיבור אתה שומע שהוא מדבר אל ספר התורה בלגלוג , הוא אומר "איזה ספר…. ההוא הביא לי" או חס ושלום […]

מנוחת הנפש וקידוש ה'

אחיי ורעיי אהובי, בתפילת מנחה של שבת קודש אומרים "ועל מנוחתם יקדישו את שמך". אם יצא לכם פעם לעמוד בתור לרופא יחד עם הרבה אנשים שממתינים, זהו מקום של לחץ, מקום של לחץ וכעסים, לעמוד בתור אצל הרופא אנשים מתווכחים 'אני הייתי לפניך' וזה מחזיר לו 'אני הייתי לפניך' ממש כעסים נוראים! כולם במצב דליק […]