קיקיון ואיננו

כל האנשים שלא נהגו כבוד בתורה הם בעינינו כמו קיקיון, כמו קיקיון של יונה, הוא שוכב מתחת לקיקיון, באה השמש ייבשה את הקיקיון ואיננו
אחי ורעי בכל הדורות היו אנשים שלעגו ולחמו בתורה הקדושה, והתורה נותרה וקיימת, עברנו קשיים אפילו קשיים גדולים מאוד, התורה נשארה, הם כלו ואבדו מן העולם, הם בחינת קיקיון, כל מי שפוגע בכבודה של התורה הקדושה, זה עוד קיקיוני אחד קם ולבסוף החולות מכסים אותו ואת גאוותו!
אתה זוכר את כל השמות שהיו בכנסת, את כל האנשים שנהמו וצעקו, איפה כל האנשים האלה שהרעישו?! אתה רואה שבסופו של דבר כל האנשים האלה נעלמים, שום דבר לא נשאר מהם, לא זוכרים אותם ולא יזכירו אותם, ומולם אלה שעמלו בתורה ועסקו בתורה וכתבו ספרי תורה וכתבו ספרי הלכה, יום יום ממשיכים ללמוד את דברי הקדושה שלהם,
אחי ורעי כשאתה כותב ספר תורה, המחשבה שלך צריכה להיות שגם בעוד שלוש מאות שנה יקראו בספר הקדוש הזה, היום יש איכות טובה של חומרי הכתיבה, אתה יכול לכתוב ספר תורה שגם בעוד מאה שנה, לא יהיה בו שום פגם, שמרת על מרחקים טובים, שמת דיו טוב, התעקשת על מוצרים מאוד טובים,
זה לא חלילה כמו ספר חשבון שיצא היום ובעוד עשר שנים הוא לא יהיה מתאים ללמוד בו כי חלפו שנים והמדע גילה דברים חדשים, הספר תורה לעולם חשוב ומכובד! המחשבה שלך שאתה מתעסק בדבר שהוא כולו נצח, וכל מי שיברך על הספר תורה שלך ברכו את ה' המבורך, ועל התפילין שלך ברוך אתה ה'…אשר קידשנו…להניח תפילין, ועל המזוזה שלך, זה נצח! אח שלי זה נצח! אתה עוסק פה בנצח, וכל אות שאתה כותב בו תעיד עליך בעוד מאה ועשרים שנה בעולם הנצח, אי אפשר להתנהג כמו אדם שמתעסק בדברים של רגע, אתה צריך להבין שאתה עוסק בדברים של נצח, כולם יחלפו, התורה הייתה עוד לפני בריאת העולם, בני אדם יחלפו, גם אנחנו נחלוף, אנחנו לא נשארים פה לנצח, אבל המעשים הטובים שלנו, שהם, הם התולדות שלנו ישארו לנצח,
שמעתי ווארט חסידי, "אלה תולדות נח" שם, חם, ויפת מרומז בשמותיהם, שם זה לשם שמים תכתוב, חם זה בחמימות הלב, לא בקור, בחמימות הלב בשמחה, ויפת אתם יודעים "יפת אלוקים ליפת, וישכון באהלי שם" יפייפותו של יפת, שהאותיות יהיו יפות, בחינת "זה קלי ואנוהו", אנו מתעסקים עם נצח, והנצח הזה בסופו של דבר מעיד עלינו איך עשינו אותו, וכדאי וכדאי שלא נתבייש בשום בושה בעולם, שהאותיות הקדושות האלה חלילה לא יעידו חס ושלום עלינו שלא נהגנו בהם בכבוד הראוי, חס ושלום, אז בואו אחי ורעי נשים לב אדם פותח פתח קטן הקב"ה פותח לו, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, הקב"ה מקדש אותו הרבה,
יזכנו השם.

אולי יעניין אותך גם

הירשם לקבלת קופוני הנחה ומבצעים


המייל שלך:*