מקיז דם למען התורה

אחי ורעי אהובי, הגמרא מספרת שרבא היה זוכה לשאלת שלום בערב יום הכיפורים,
ערב יום הכיפורים לובש את הקיטל, חוזר מהמקווה, פתאום הוא שומע מהשמים, רבא, שלום עליך, שאלת שלום מהשמים, אביי החברותא שלו היה זוכה לשאלת שלום פעם בשבוע, אבל היה אחד בעיר שהיה זוכה כל יום לשאלת שלום והיה פלא גדול בעיני אביי ורבא, ואפילו חלישות דעת אצלם, מי הוא? אבא אומנא, מה מעשיו? הוא היה מקיז דם, עושה פעולות של רפואה ע"י הקזת דם, אבל היה בו התחשבות ובנוסף הוא נזהר בצניעות כאשר היה מטפל גם בנשים, דאג להפרדה בין הגברים לנשים, לעשות כל מה שצריך שיהיה לפי ההלכה, ולמי שאין לו כסף היה נותן לו טיפול רפואי למרות הכל,
ומכיוון שהוא התנהג בצורה של חסד שרתה השכינה במעשה ידיו הוא הפך את השעה של ההקזת דם לשעה הכי קדושה בעולם ובזכות זה הוא זכה שבכל יום הוא יקבל שאלת שלום מן השמים, מול האמורא רבא שהמתין עד ערב כיפור לזכות לשאלת שלום, עומד מולו אדם שהוא אומן בהקזת דם, שיש בו התחשבות, הוא יודע מה האומנות שלו, הוא לא יגנוב את דעת הבריות!
אחי ורעי תשמעו סיפור מאלף, יהודי פונה לסופר ואומר לו תשמע אני רוצה שתכתוב תפילין לבן שלי, אני ממש מבקש שתכתוב לבן שלי, אני רוצה שעבור הבן שלי יכתוב לו אדם ירא שמים, אני רוצה אותך, אומר לי הסופר אני יודע שהאדם הזה אין לו כסף, אני לא יכול להגיד לו את המחיר שלי, והמחיר שלי זה פי שניים מהמחיר של תפילין רגילות ואני יודע שהוא יתן, הוא מצידו ילך לעבוד ולשטוף מדרגות כדי לשלם, אבל זה אבא לילדים אבא למשפחה, והוא חוזר מפציר בי בטלפון, שבשביל תפילין לבן שלו הוא יעשה הכל כלומר הוא צריך את הכי טוב, אבל מדובר באברך מאיפה הוא ישלם? ומסיים הסופר באותו רגע החלטתי שאני לוקח מחיר פחות מהמחיר שקיים בשוק, למה? כדי לזכות להיות שותף לאבא שאומר שבשביל תפילין לבנו הוא יעשה הכל,
לטעמי באותו רגע זכה הסופר היקר הזה? להיות 'אבא אומנא' כי באותו רגע אכפת לו, הוא נזהר, הוא מתחשב באחרים, אומן שיש בו זהירות והבנה לקשיים של האחר, ולכן הוא זוכה לשאלת שלום מן השמים
לסיכום: אם אבא אומנא זכה לשאלת שלום, סופר סתם שמקיז את חלבו ודמו לכתוב דבר בקדושתו ונזהר מגזל וגניבת דעת וגם ותרן בממונו, על אחת כמה וכמה שזוכה לשאלת שלום מן שמיא.

אולי יעניין אותך גם

הירשם לקבלת קופוני הנחה ומבצעים


המייל שלך:*