מה נלמד מתנועת חלקי האטום

אחי ורעי אהובי סופרי הסת"ם, אשרינו מה טוב חלקנו ששם הקב"ה את חלקנו מאלה שכותבים את דבר ה', "הלוא כל דברי כאש נאום ה' ",
אתם יודעים לעולם לא נמצא תמונה של האטום, מה שאנחנו רואים סימון של נקודה, ומסביבה אלקטרונים, שזזים במהירות, התמונה הזאת מעולם לא צילמו אותה למה? כי המהירות היא כל כך גבוהה בשניה אחת יכולה להקיף את כל העולם שלושים אלף פעם, אי אפשר לצלם דבר כזה
אם משהו היה מספר לפני מאה שנה לאנשי המדע שקיים דבר כזה אלקטרונים פרוטונים והקשר בין כל האלקטרונים, היו אומרים לי איזה דבר תמוה אתה מדבר, אלו דברים הזויים, גם במגדלת אנחנו רואים שאין שם תזוזה כל שהיא הכל דומם,
אחי ורעי, אנחנו כותבים את התפילין, האותיות בתפילין יש להם סדר מסוים, בלוח הבקרה של החשמל אי אפשר להוציא איזה נתיך או להוסיף חלק, אי אפשר יש סדר, כך גם אם הוספנו אות, החסרנו אות, הקדמנו אות לחברתה שלא כסדרן, כל מערכת החשמל המדברת בין כל גלי האותיות נעלמת, אין קשר, אין שפע, כמו במוצר חשמלי עובד שי בו סדר לחלקים כך גם בדברי הקדושה.
הרי בכל אחד ממיליארדי האטומים של האותיות העשויות בדיו שחור כל אחד מהחומר האורגני הנקרא עור וקלף בהמה עשוי מאין סוף אטומים! שהם חיים! מוליכים תהליך של זרימה בלתי פוסקת של כולם! אנחנו לא רואים את זה בעין אבל זה קיים כל רגע, זאת אומרת, תוציא אות אחת, תוסיף אות אחת, תקדים אות אחת, תאחר אות אחת, זהו גמרנו נגמר כל הקשר, (כך זה במזוזה שבבית, רגע אחד משהו זז ברגע זה המזוזה הזאת כבר פסולה, כבר אין קשר, לכן אחי ורעי אהובי, כאשר אנחנו ניגשים למלאכה הכתיבה הדבר הראשון, "ויגבה לבו בדרכי ה'" איך ניתנה לי הזכות על מה ולמה זיכה אותי בוראי לכתוב את דבר קודשו ובטח בי שלא אעשה מלאכת השם רמיה ח"ו דבר שכל העולם קיים בזכותו אני נבחרתי ע"י בוראי סימן שהאמין בי שיש לי את הרצון לשמור על מצוותיו ולעולם לא אשנה ולא אחסיר דבר מדברו לכתוב לשם קדושת הויה ברוך לשם קידוש ה'?
אז אתה זה שזכית להיות עושה את כל הפעולה הקדושה הזאת אשר יושפע ממנה שפע רב לאדם שמניח שפע לדורי דורות, ודאי וודאי שאנחנו צריכים כל יום להודות לשבח ולומר שירה "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו".

אולי יעניין אותך גם

הירשם לקבלת קופוני הנחה ומבצעים


המייל שלך:*