הרווח הכפול

שבת בבוקר סיימת תפילת מוסף, ריח ניחוח של הצ'ולנט נודף מחלונות הבתים אתה עומד להיכנס לביתך ולפתע אתה רואה את השכן עומד ומתקן את הרכב, שוטף את הרכב, אתה עומד מופתע מה הוא לא מתבייש? שבת קודש! רוב השכונה פה שומרי שבת ומכבדיה, למה הוא עושה דווקא כך כל שבת?
כעת אתה בפרשת דרכים, יש אפשרות שאתה תצעק ותכעס עליו ותהיה מריבה ואולי גם הרמת ידיים ואולי תגיע גם ניידת, ויש אפשרות אחרת, לעשות מה שהבעל שם טוב מציע, הבעש"ט נותן הבטחה אם ראית אדם מישראל שעובר עבירה, ובאותו רגע אתה חושב הרהור תשובה, למה אני חושב עליו כל כך רע? מה אני שונה ממנו? מה אני שונה? הרי יכולתי להיות בדיוק כמוהו מחלל שבת, זכיתי לאבא שלימד אותי תורה, או זכיתי לחזור בתשובה, זכיתי לרב שכיוון אותי לחזור בתשובה, הוא לא זכה אז מה אני שונה? הרי, לולי חמלת אלוקים עלינו כסדום היינו לעמורה דמינו, מה ההבדל ביני לבינו? ברגע שאדם מהרהר כך ומתבונן וחושב על החסדים של ה' עליו, ואף יותר מזה, הוא מחפש איך לתקן רק את עצמו, אם הוא מחלל שבת אז אני אשמור שבת מעכשיו בהידור יותר גדול,
הבן איש חי אומר על הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" אדם שכועס מבעיר את אש הגהינם בשבת, זה 'בכל מושבותיכם' גם במושב בעולם הזה וגם במושבו בעולם הבא, אם שכן יהודי מבעיר אש בתוך הרכב ונוסע בשבת, חובתי לעשות פעולה הפוכה אני לא אכעס בשבת, לא אדבר דברים בטלים, אשמור את שולחן השבת מפוליטיקה, ומלהזכיר שמות של אנשים ולשון הרע ורכילות, כלומר השכן הזה כרגע מתעסק עם רכבו בשבת הוא מחלל אותה, ואני אעשה את החלק שלי בתשובה שלי. אומר הבעש"ט מהתשובה הזו נברא מלאך פרקליט טוב, המלאך הזה הוא מלאך של תשובה, ומי זה גרם ליצירתו זה דווקא החילוני שחילל שבת, ומשום כך המלאך לא ירפה ממנו עד שיחזיר אותו בתשובה
ועוד דבר נוסף נרוויח בגלל שמחלל השבת הזה גרם לך להרהר בתשובה אז הוא לא נקרא חייב הוא נקרא זכאי, כי מגלגלים זכות, שלעשות תשובה הרי זה זכות, ועל ידי מי גלגלו? רק על ידי הזכאי, אם כן יש בו באותו חילוני נקודת הזכאי, אתה מעורר בו את נקודת הזכאי, אבל אם ח"ו אתקוטט איתו, והוא יגרום לי כעס על השולחן בשבת, וגם הרס לך את השבת אם כן, אותו חילוני שהרס לך את השבת, הוא נקרא חייב לסיכום ע"י פעולה נכונה מרוויחים פה בכפלים, מרוויחים שנוצר מלאך טוב של תשובה, זה שאני רואה שיש יהודי שמחלל שבת אני מיד מרגיש צורך לעשות תשובה, לעשות בדיקה גדולה מאוד איך השבת שלי נראית, וגם מרוויחים מזה שהקטרוג סר מעם ישראל.
אני אומר גם לנו הסופרי סת"ם אנחנו רואים אנשים שלא מכבדים את התורה לא מכבדים את התפילין, לא מכבדים ספרי תורה לא את הקדושה, אנחנו שומעים על הרפורמים שנכנסים לכותל ומה שהם עושים שמה, הלב נצבט ונקרע כל פעם מחדש לשמוע, אז אתה אומר ריבונו של עולם וכי אני יכול לעשות משהו? התשובה היא כן, אני יכול לעשות משהו, אני יכול להרהר ולהגיד מה אני שונה מאותו רפורמי? מה אני שונה מאותו מתפרע ברחבת הכותל? מה אני שונה מהם? איזה חינוך אני קיבלתי ואיזה הם קיבלו? אם הייתי גדל באמריקה באותה שכונה אצל אותו רבאי בטמפל שלהם אני גם הייתי רץ עם ספרי תורה משתולל ברחבת הכותל, בדיוק כמוהם, אז מה עשה אותי שונה? אלו רק הרחמים של ה', והיות שאתה מהרהר תשובה, ואומר עכשיו אני אמור לשפר את ההתנהגות שלי, שאתפלל יותר ברצינות, להתנהג יותר בדרך ארץ במקומות של קדושה בתוך בית המדרש ובתוך בית הכנסת, כשאגיע לכותל אני לא אדבר דברים בטלים כאשר אכתוב את הפסוקים הקדושים שבתפילין אעשה זאת ביראת כבוד כראוי, אם כך יוצא שאותם הטועים הם אלו גרמו לנו להשתפר הם הופכים להיות זכאים, והמלאך שנברא מעשיית התשובה שעשיתי נכנס בהם… ופועל את הפעולה שכ"כ אנו רוצים.
והיו גם סיפורים שאנשים שהיו במקומות כאלה עשו תשובה, בזכות מי? בזכות הדרך שהאיר לנו הבעש"ט.
יזכנו השם.

אולי יעניין אותך גם

הירשם לקבלת קופוני הנחה ומבצעים


המייל שלך:*